BEEN VA MOLLA

Wednesday, October 29, 2003

٭ ÓáÇãی ÏæÈÇÑå Èå ÏÑیÇ . Èå ÎæÇåÑã ÔÞÇیÞ


........................................................................................

Saturday, April 05, 2003

٭ ما نمي دونيم چرا اين جا خراب نمي شه ،جورجي جون جون او مامانت يكي از اون بمب اÙ�كن هاي گوگولي بي پنجاه Ùˆ دو رو يه سري اين طرÙ� بÙ�رست تا يه خوشه از اون بمب هاي نازنينش رو روي سر ما بريزه .تا راحت شيم ..... آخه اين وضع وب لاگه ؟؟؟ يا تعطيلش كنين يا بنويسين .
ن�ر3وم........................................................................................

Saturday, March 29, 2003

٭ NO WAR !!!
PLZ FAGHAT BA KHAK YEKSANESH KOON !!!........................................................................................

Sunday, January 26, 2003

٭ يه تيكه از بي بي سكينه (بي بي سي سابق)
سکته قلبی در ميان جوانان زير 20 سال
در ايران آمارها نشان می دهد پديده نادر آن�ارکتوس زير سن 20 سال به دليل نابسامانی های روحی خانواده های کم بضاعت در شهرهای صنعتی سير صعودی طی می کند.
نتيجه:
بابا چرا اين ها نمي �همن اين يه پولتيكخيلي حر�ه اي و خ�ن براي كاهش رشد جمعيت در ايرانه!
ن�ر سوم٭ تازه Ú†Ù‡ خبر؟
نمي دونم تازگي ها سوار تاكسي شدي يه نه؟!حدود يه ماه ميشه كه تدابير شديد امنيتي سازمان اتوبوسراني به رانندگان متذكر شده كه از پخش كردن هر گونه نوار چه مجاز چه غير مجاز دز تاكسي خو جدا و اكيدا خودداري نمايند.در همين راستا راديو �ردا كه مدت كوتاهي از عمرش نميگزره جاي خودشو ميون تمام راننده ها و خواننده ها و بازنده ها و ... به خوبي باز كرده.مخصوصا اون خانوم مجري كه من آخر ن�هميدم كه اين لحجه اون كجائيه كه ميگه ؛؛ به دوستا تون هم بگين؛؛ شما رو نميدونم ولي اينجا بن و ملا براي شنيدن صداش سر و دست ميشكنن!خلاصه كلوم اين كه راديو �ردا اي دسيسه دشمن اي تحاجم �رهنگي و اي غول بي شرم آمريكايي كه جوونا و رانندگان تاكسي هاي ما رو گول ميزني!بزن كه خوب ميزني!
ن�ر سوم با اندكي تصر� بن٭ دولت بوش پنج کشور مسلمان Ùˆ عرب ديگر را به Ù�هرست کشورهايی Ú©Ù‡ بايد به طور رسمی حضور را در آمريکا ثبت کنند اÙ�زوده است. مقامات وزارت دادگستری آمريکا در مورد تازه ترين اقدام در راستای برنامه بحث برانگيز امنيتی اين کشور، Ù…ÛŒ گويند Ú©Ù‡ مساÙ�ران مرد بالای 16 سال اهل بنگلادش، مصر، اندونزی، اردن Ùˆ کويت بايد تا پايان ماه ميلادی مارس ثبت نام کنند.
به اين ترتيب تعداد کشورهای عمدتا عرب که اتباع آنها در آمريکا بايد خود را به دولت معر�ی کنند، به 25 می رسد
ملا٭ من نميدونم از دست اين دو تا مارمولك احمق Ú†Ù‡ نو خاكي بايد به سرم بريزم ،نه خودشون توي اين خراب شده مينويسن نه ميزارن من بنويسم.من نميدونم اين Ú†Ù‡ مطلبيه كه بن اين پايين نوشته!هزار بار خوندمش ولي Ù†Ù�هميدم منظورش چيه!خلاصه Ù�كر كنم از امروز اين وب لاگ Ù�عاليت پيوسته خواهد داشت.به اميد آزادي!!!


٭ روزي از روزهاي خدا يه سري درد ميكرد. ولي اون دور Ùˆ بر ها دستمالي پيدا نميكردم كه اون رو ببندم .اون نزديكي ها هم چيزي پيدا نميشد .جز.جز زنجير چرخ تريلي بابام كه اون رو قسطي خريده بود.خلاصه عزيزم چشمت روز بد نبينه . با ماكسيمم قدرت اون رو به اون سره بستم،همون سره كه درد ميكرد. چون زنجير چرخ از نوع اتومات Ùˆ خارجي مرغوب بود ،يه هو،شروع كرد به راه اقتادن در عرض جاده Ùˆ سر ما رو هم با خودش برد.بيا! بد شانسي از اين بزرگتر .خلاصه ما هم راه اÙ�تاديم دنبال اون سر ،در طول جاده برÙ�ÙŠ يخ زده.
بن........................................................................................

Wednesday, January 01, 2003

٭ ميبينم كه سال نو ميلادي اومد Ùˆ بابا نوئل براتون چيزي نياورد!
ولي وقتي اينجا نوروز ميات حاجي �يروز برامون بنزين رو گرون ميكنه . ولي امسال �رق داره ! چون حاجي �يروز آپ تو ديت شده! و امسال علاوه بر گرون كردن بنزين كه روي قيمته همه چيز تاثير ميزاره حتي موز! ميخوات اون رو جيره بندي كنه و ...
خوش به حال خودم كه نه پول دارم نه ماشين
ن�ر سوم٭ من واقعا نمي دونم اين وب لاگ واسيه مردم ايران Ú†ÙŠ داره كه هر روز چندين ساعت وقت گرانبها(شايد هم بي بها) خودشو نو صرÙ� نوشتن مطالب توي اون ميكنن. Ùˆ واقعا ميدونم اگه ما ايرانيها نبوديم اين سايت بلاگر سالها پيش نابود Ùˆ Ùˆ ر شكست ميشد. حالا ما به بعضي ها كه مثلا خبر نگارن Ùˆ ... كاري نداريم ولي تا به حال روي اين موضوع Ù�كر كردين؟اصلا شما Ù�كر هم ميكنيد؟
ن�ر سوم........................................................................................

Tuesday, December 03, 2002

٭ توصيه هاي ايمني!!
اين رو هميشه يادتون باشه كه هماهنگي از همه چيز بهتره وبار آخرتون باشه كه هماهنگي نميكنين و كاري رو انجام ميدين.عصبانيت خيلي بده چون باعث ميشه كه آدم سنگ كوب كنه و راحت بشه و راحتي خيلي بده.
ملا........................................................................................

Monday, December 02, 2002

٭ همه رÙ�تن Ùˆ ما رو تنها گذاشتن
عجب دنيايي
دلم براي هيچكدومتون تنگ نمي شه
ملا٭ ديگر سلام نخواهم كرد،چون Ù�كر اينكه بايد خداحاÙ�ظي بكنم آزارم ميدهد
ديگر نگاه نخواهم كرد،چون �كر اينكه بايدچشمهايم را بشويم آزارم ميدهد
ديگر خلا� نخواهم كرد ،چون �كر اينكه بايد روزي از زندان آزاد شوم آزارم ميدهد
ديگر كانكت نخواهم شد،چون �كر ديس كانكت آزارم ميدهد
ديگر عاشق نخواهم شد،چون �كر اينكه روزي بادي معشوقه ام را بكشم آزارم ميدهد
ديگر... ،چون �كر اينكه بايد... آزارم ميدهد
ديگر زنگي نخواهم كرد چون �كر اينكه بايد روزي بميرم آزارم ميدهد
ن�ر سوم........................................................................................

Home